Polityka Prywatności Portalu Zaplanuj-Slub.pl.

Portal Zaplanuj-Slub.pl zobowiązuje się do zapewnienia ochrony i przestrzegania poufności w zakresie danych osobowych zarejestrowanych ogłoszeniodawców  i użytkowników Portalu. Zaplanuj-Slub.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszystkich ogłoszeniodawców jak i każdego użytkownika serwisu  obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Portal ślubny Zaplanuj-Slub.pl nie sprzedaje a także w żaden sposób nie udostępnia osobom trzecim, osobom postronnym żadnych informacji oraz danych użytkowników serwisu Zaplanuj-Slub.pl.

 

Dane osobowe

W przypadku skorzystania z oferty portalu Zaplanuj-Slub.pl użytkownik, może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak imię, telefon, adres email bądź adres prowadzenia działalności.

 

Wiadomości Email

Zaplanuj-Slub.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania emaili reklamowych z informacją marketingową, zarejestrowanym ogłoszeniodawcom. Pod emailami reklamowymi rozumie się wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio do działania portalu zaplanuj-slub.pl. Żadna z firm zewnętrznych nie ma wglądu w dane użytkowników portalu Zaplanuj-Slub.pl

 

Cookies

Podczas odwiedzin Zaplanuj-Slub.pl serwery automatycznie rozpoznają adres IP i nazwę domeny odwiedzającej. Dane nie ujawniają jakichkolwiek informacji osobistych. Uzyskane informacje służą jedynie do tworzenia statystyk takich jak liczba odsłony stron.

 

Ujawnienie danych

Ujawnienie danych otrzymanych od osób zarejestrowanych oraz użytkowników portalu Zaplanuj-Slub może nastąpić tylko gdy:
– zarządca serwisu jest do tego zmuszony nakazem prawa obowiązującego w RP, a w szczególności nakazem Sądu RP.
– Zaplanuj-Slub.pl współpracuje przy śledztwie dotyczącym domniemanego łamania prawa.

Odwiedzając serwis Zaplanuj-Slub.pl oraz dokonując rejestracji, ogłoszeniodawcy oraz użytkownicy wyrażają tym samym zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych zgodnie z powyższymi metodami. 

  
Administratorem danych osobowych jest:
1stplace.pl sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Libelta 1a/13
61-706 Poznań
NIP 7831766949