PKT 1:

Podanie danych osobowych na portalu w każdym przypadku jest dobrowolne.

PKT 2:

Ze względu na charakter poszczególnych usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z usługi.

PKT 3:

Administratorem danych jest portal ZAPLANUJ-ŚLUB.PL

PKT 4:

Portal zobowiązuje się przetwarzać dane tylko w celu związanym z realizacją usług świadczonych oferentowi.

PKT 5:

Portal przetwarza dane osobowe wprowadzone na portalu w celu:

realizacji usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie regulaminu,
w celu rejestracji konta,
w związku z obsługą reklamacji,
w związku z korespondencją emailową,
dla potrzeb technicznych i statystycznych portalu,
w celu poinformowania osób dodających oferty o nowych promocjach.

PKT 6:

Oferenci między sobą mogą kontaktować się poprzez telefon i formularz kontaktowy zamieszczony w ofercie.

PKT 7:

Oferent zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych tylko i wyłącznie w celu związanym z daną ofertą.

PKT 8:

Portal zbiera od oferentów i przetwarza dane osobowe:

imię i nazwisko;
adres email;
numer telefonu;
nazwę firmy;
adres siedziby firmy;

PKT 9:

Oferent podając na portalu jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez portal na zasadach określonych w regulaminie.

PKT 10:.

Oferent ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez portal oraz prawo do ich poprawiania.

PKT 11:

Oferent może w każdym czasie zażądać od portalu zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

PKT 12:

Portal jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

PKT 13:

Informacje zawarte w logach dostępowych, mogą zawierać różne dane np. adres IP. Portal wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Portal zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).