DNIA / PRZEZ Administrator/ W Ślub i Wesele/ 1 komentarzy

Przed ceremonią ślubną narzeczeni muszą udać się do kancelarii w celu sporządzenia protokołu ślubnego, brak takiego dokumentu może być podstawą do unieważnienia małżeństwa.

Protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich z nupturientami, czyli z narzeczonym, nazywany potocznie protokołem przedmałżeńskim to formularz zawierający listę pytań, dotyczących różnych sfer życia przyszłych nowożeńców – zarówno wiary, jak i spraw rodzinnych wykształcenia czy kwestii dotyczących ich związku. Zazwyczaj narzeczeni odpowiadają osobno, tak, by nie sugerować się odpowiedziami drugiej strony.

Jakie pytania zawiera protokół narzeczonych?

Jakie pytania zawiera protokół narzeczonych?

I. Dane personalne

Pierwsza część protokołu wymaga uzupełnienia danych personalnych narzeczonych. Narzeczeni odpowiadają na takie pytania jak:

 • Imię i nazwisko
 • Imię, nazwisko zawód ojca i matki – w przypadku matki wymagane jest również nazwisko panieńskie
 • Numer, seria i miejsce wydania dowodu osobistego
 • Data i miejsce urodzenia
 • Data i miejsce przystąpienia do sakramentów św. – chrztu, komunii, bierzmowania
 • Adres zamieszkania
 • Adres zamieszkania rodziców
 • Stan cywilny
 • Wykształcenie i zawód

Kolejne pytania dotyczą wiary narzeczonych, tutaj możemy spodziewać się następujących pytań:

 • Czy zgadzasz się z zasadami religii chrześcijańskiej?
 • Czy modlisz się, uczestniczysz regularnie w mszy św. i przystępujesz do sakramentów?
 • Czy przed ślubem przystąpisz do sakramentu pokuty i komunii św.?
 • Czy ukończyłeś kurs nauki przedmałżeńskiej?

Następna część dotyczy znajomość przyszłych nowożeńców:

 • Jak długo się znacie?
 • Od kiedy jesteście zaręczeni?
 • Czy Wasze rodziny się znają?
 • Czy rodziny obu stron wiedzą o małżeństwie i zgadzają się na nie. Jeśli któraś z rodzin nie wyraża zgody, należy powiedzieć dlaczego.

II. Przeszkody małżeńskie

Następnie ksiądz przechodzi do części dotyczącej przeszkód, które mogłyby uniemożliwić zawarcia małżeństwa.

 1. Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084)
 • Czy istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twojego zdrowia?
 • Czy sądzisz, że będziesz mogła/mógł mieć dzieci?
 • Czy masz wątpliwości dotyczące współżycia małżeńskiego.
 1. Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085)
 • Czy byłaś, byłeś już w związku małżeńskim? Jeśli tak, dlaczego już nie jesteś?
 • Czy zawarłaś/zawarłeś związek cywilny z inną osobą? Jeśli tak, dlaczego nie jesteś już w związku z partnerem?
 • Kiedy i z jakich powodów nastąpił rozwód?
 • Czy masz zobowiązania względem dzieci bądź byłych partnerki/partnera?
 1. Przeszkoda występku (kan.1090)
 • Czy narzeczeni znali się przed śmiercią współmałżonka którejś za stron?
 • Jaki był powód śmierci współmałżonka?
 • Czy któraś ze stron jest współwinna śmierci współmałżonka?
 1. Przeszkoda powinowactwa (kan. 1092)
 • Czy narzeczeni są spowinowaceni w linii prostej?
 1. Przeszkoda przyzwoitości publicznej (kan. 1093)
 • Czy któraś ze stron była w nieważnym już związku małżeńskim bądź żyła w konkubinacie z krewnymi ze strony przyszłego współmałżonka?
 1. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego (kan. 1094)
 • Czy narzeczeni nie pozostają w stosunku rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej?
 1. Przeszkoda święceń (kan. 1087)
 • Czy narzeczony przyjął święcenia diakonatu lub kapłaństwa?
 1. Przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu czystości (kan. 1088)
 • Czy narzeczeni składali wieczysty i publiczny ślub czystości w instytucie zakonnym? *Dotyczy tylko katolików obrządku wschodniego
 1. Przeszkoda pokrewieństwa duchowego (kan. 811 KKKW)
 • Czy narzeczeni pozostają względem siebie w relacji w związku z sakramentem chrztu?

III. Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa

 1. Jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro potomstwa (kan. 1055, 1-2; 1056)
 • Czy chcesz zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła – tak, by było ono jedno i nierozerwalne do śmierci?
 • Czy wewnętrznie zgadzasz się z nauką Kościoła dotyczącą nierozerwalności i wierności? Jeżeli nie, dlaczego?
 • Czy dopuszcza myśl o rozwodzie lub separacji, jeśli w małżeństwie pojawią się problemy?
 • Czy pragniesz przyjąć potomstwo i wychować dzieci zgodnie z nauką Kościoła?
 • Czy zgadzasz się z zasadami etyki katolickiej w planowaniu rodziny?
 1. Niezdolność do przyjęcia obowiązków małżeńskich (kan. 1095)
 • Czy w rodzinie występują choroby psychiczne?
 • Czy jesteś przekonana/przekonany o własnym zdrowiu psychicznym? (kan. 1095, n. 1) Czy masz zdolność do rozeznania oceniającego, co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich? (kan. 1095, n. 2)
 • Czy cierpisz na przewlekłe lub dziedziczne choroby, o których nie wie druga przyszły współmałżonek? (kan. 1095, n. 3)
 • Czy nadużywasz alkoholu lub innych środków odurzających? Czy jesteś od nich uzależniony? Czy druga strona o tym wie?
 1. Warunek (kan. 1102)
 • Czy są stawiane jakieś wymagania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa?
 • Czy wymagania te nie mają formy warunku? Czy warunek ten dotyczy przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości?
 • Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie?
 1. Przymus (kan. 1103)
 • Czy samodzielnie i dobrowolnie podjąłeś decyzję o wstąpieniu w związek małżeński?
 • Komu zależy na zawarciu tego związku?
 • Czy nie ma nacisku zawarcia małżeństwa ze strony rodziny lub otoczenia, np. względy materialne, społeczne, obawa zniesławienia?
 • Czy nie występują inne okoliczności przymusu, np. bojaźń z szacunku dla rodziców?
 1. Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098)
 • Czy narzeczeni nie ukrywają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. takich jak niepłodność, nałogi, zobowiązania finansowe?
Czytaj więcej...  Menu weselne, czym się kierować podczas wyboru?

IV. Małżeństwa mieszane z braćmi odłączonymi, z niechrześcijanami, z niewierzącymi i niepraktykującymi – kan. 1086; 1124-1129.

a) Pytania dla strony katolickiej

 • Czy wiesz, że udane pożycie w małżeństwie może być zagrożone z powodu różnic w sprawach wewnętrznych, czego z racji zaangażowania uczuciowego się nie dostrzega?
 • Jak postąpisz w sytuacjach konfliktowych, w których żadna strona nie będzie chciała ustąpić, np. w kwestiach moralnych czy wychowania dzieci zgodnie z nauką Kościoła?
 • Czy zgodzisz się na postępowanie niezgodne z Kościołem dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?

b) Pytania dla strony niekatolickiej:

 • Czy zdaje sobie sprawę z problemów, jakie mogą powstać na skutek różnicy poglądów bądź innej oceny moralnej w wielu sprawach?
 • Czy wiesz o obowiązku tolerancji względem przekonań i zobowiązań strony katolickiej?
 • Czy znasz obowiązki sumienia przyszłego współmałżonka?
 • Czy zgadzasz się z  zasadami jedności i nierozerwalność małżeństwa oraz jego celami: wspólne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa?

c) W przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo:

 • Jeśli narzeczony jest obrządku wschodniego, czy narzeczona chce przyjąć ów obrządek?
 • Jeśli narzeczona jest obrządku wschodniego, czy któraś ze stron chce przejść na obrządek drugiej strony?

V. Duszpasterska rozmowa z narzeczonymi

Tutaj jest miejsce na datę uzupełnienia formularza oraz imię i nazwisko księdza, który prowadził rozmowę.

VI. Dokumenty

Dokumenty, które narzeczeni powinny z sobą przynieść:

 • Metryka chrztu
 • Dokument potwierdzający ukończenie katechezy przedmałżeńskiej
 • Dowód osobisty

 

Jak przygotować się do protokołu przedślubnego?

Jak przygotować się do protokołu przedślubnego?

Warto znaleźć przykładowy protokół ślubny i na spokojnie go przeanalizować, usiąść i przemyśleć odpowiedzi na każde z pytań. O ile pytania dotyczące danych personalnych nie sprawiają najmniejszych problemów, to te związane z wychowaniem potomstwa w wierze katolickiej, postępowania w przypadku, gdy któryś z małżonków wejdzie na drogę grzechu czy też sakramentów pokuty i pojednania dla niektórych osób mogą być bardzo trudne.

Należy uświadomić sobie, że przystępując do sakramentu małżeństwa, wstępujemy na nową drogę życia i przysięgamy współmałżonkowi miłość i wierność nawet w chorobie i wtedy, gdy pojawią się różnego typu problemy.

Dobrze uczciwie odpowiedzieć sobie napytanie czy jesteśmy na to gotowi i właśnie tego chcemy.

Najnowszy protokół przedmałżeński w formacie PDF do pobrania

Przykładowy protokół przedmałżeński znajdziecie poniżej. Warto go przejrzeć i przeanalizować przed spotkaniem z księdzem. Dzięki temu lepiej przygotujecie się do tej ważnej rozmowy i będziecie mogli na spokojnie przemyśleć odpowiedzi.

Pobierz formularz .PDF  [Przykładowy formularz przedmałżeński]

 

Często zadawane pytania formalne dotyczące ślubu kościelnego

Wśród najczęstszych pytań dotyczących formalności związanych ze ślubem kościelnym wymienić możemy:

 • Jakie kroki musimy podjąć, aby ślub odbył się w innym kościele niż też ten w parafii narzeczonej.
 • Czy są zapowiedzi i dlaczego są ważne?
 • Co należy zrobić, aby ślub kościelny zyskał moc prawną?

Odpowiedzi na te oraz na inne pytania związane z sakramentem małżeństwa znajdziecie tutaj:

Podsumowanie

Ślub kościelny to wyjątkowe wydarzenie w życiu pary młodej, aby wszystko przebiegło bez najmniejszych problemów warto odpowiednio wcześnie rozpocząć załatwianie wszelkiego typu formalności. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego stresu i nerwów.

W przypadku wątpliwości dotyczących protokołu przedmałżeńskiego, zapowiedzi czy niezbędnych dokumentów, dobrze jest udać się do kancelarii i porozmawiać z księdzem.

w komentarzy w “Protokół przedślubny – Poradnik

 • zbigniew złoty

  19, Lipiec,2019 2 miesiące temu

  Po pierwsze

  Kościół nie ma prawa wypytywać o takie dane, niech księża się skupią na nauczaniu o Bogu, a nie w bezprawny sposób robią sobie spis powszechny owieczek

  Odpowiedz

Dodaj komentarz